Nyheter Kundservice

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Gäller från och med 2015-05-28

HKC skall alltid kontaktas vid returer & reklamationer:

retur@hkc.se

Tel: 040 - 671 22 44
Fax: 040 - 671 22 85

Betalningsvillkor
Efter kreditprövning gäller 10 dagars kredittid. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta om 24% per år.

Leveransvillkor
HKC levererar normalt inom 1-2 arbetsdagar om ordern är HKC tillhanda före kl 12:00 och varorna är i lager.

Leverans sker till angiven leveransplats. I det fall kunden inte är anträffbar eller på annat sätt ej kan ta emot beställd leverans debiteras en extra utkörningskostnad på 250 kr.

Fakturaavgift
Pappersfakturor debiteras 39 kr per faktura.

Frakt och expeditionskostnader
Din fraktfrigräns ser du när du loggat in och har varor i varukorgen. Du kan också se din gräns för fraktfritt i kassan. Är du under gränsen för fraktfritt debiteras en expeditionsavgift på 150 kr.

OBS! Om du har beställningsvaror i varukorgen kommer de varorna att skickas med din nästkommande order så snart vi har dom hemma. Dom kommer inte att inkluderas i din gräns för fraktfritt på din nuvarande order.

OTC Läkemedel till detaljhandeln
Vid leverans ska det vara minst 3 månaders återstående hållbarhet, dock rekommenderar Läkemedelsverket att det är 6 månaders återstående hållbarhet vid leverans (ref LVFS 2009:20 10-11§§). HKC strävar alltid efter att det ska vara minst 6 månaders återstående hållbarhet vid leverans.

OTC läkemedel till apotek
Vid leverans ska det vara minst 3 månaders återstående hållbarhet (ref Riktlinjer för returrätt på apoteksmarknaden version 1.1 daterad 2013-06-25). HKC strävar alltid efter att det alltid ska vara minst 6 månaders återstående hållbarhet vid leverans till kund.

Övriga läkemedel
Vid leverans ska det vara minst 3 månaders återstående hållbarhet, dock rekommenderar Läkemedelsverket att det är 6 månaders återstående hållbarhet vid leverans (ref LVFS 2009:20 10-11§§). HKC strävar alltid efter att det ska vara minst 6 månaders återstående hållbarhet vid leverans.

Varor som restar
Varor som ej följer med leveransen/restade varor skickas inte separat, utan man får göra en ny beställning

Transportskador
Alla transporter sker på köparens risk. Skador som uppstår under transport är köparens ansvar. Detta gäller även transportskador som upptäckts vid den slutliga uppackningen av en varuförsändelse.

Om godset vid mottagandet visar yttre tecken på skada skall det packas upp innan fraktsedeln kvitteras. Chauffören skall notera skadan på fraktsedeln och underteckna fraktsedeln. Därefter har du 8 dagar på dig att göra en anmälan till transportbolaget.

Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras till transportbolaget inom 8 dagar från mottagandet av varan.

Reklamation – OBS! Skall göras på reklamationsblanketten som medföljer följesedeln
Felaktig leverans av produkter
Felaktiga eller defekta produkter som t ex kort datum i leveransen. Anmälan skall göras inom 8 dagar efter mottagandet av varuleveransen. HKC skickar fraktsedlar för fraktfri retur. För att returen skall godkännas skall produkten returneras i originalförpackning samt vara hel och omärkt.

Fabrikationsfel
Fabrikationsfel skall anmälas till HKC inom 3 månader efter mottagen leverans. HKC avgör vilka åtgärder som skall vidtagas. Ersättning för produkten och eventuell returfrakt lämnas av HKC. Produkter som har blivit osäljbara genom olämplig eller för lång lagring ersätts inte av HKC.

Felbeställningar av köparen
Om fel produkt eller felaktig kvantitet har beställts skall anmälan göras till HKC inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Retur kan ske först efter godkännande från HKC. Returfrakten bokas och betalas av köparen. För att returen skall godkännas skall produkten returneras i originalförpackning samt vara hel och omärkt.

Övrigt
Beställningsvara
Ej lagerhålld artikel som har en ledtid på 2-4 veckor. Denna artikel kan ej returneras. Expeditionsavgift på 150 kr tillkommer efter 45 dagar från beställningsdatum om ingen annan order inkommit från dig. Om du lägger en order över fraktfrigränsen inom 30 dagar kommer beställningsvaran att automatiskt läggas med i din order, då tillkommer ingen extra expeditionsavgift.

Kreditering
Kunden krediteras kostnaden för varan när det returnerade godset har registrerats hos HKC Egenvård AB. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterat.