Nyheter Kundservice

Behöver du hjälp med tredjepartslogistik?


Ditt företag har kanske expanderat kraftigt och nuvarande resurser räcker inte till. Problem att klara leveranserna i tid? Vi kan erbjuda dig allt du behöver för att lösa din dagliga logistik.

Med hjälp av modern teknik kan vi idag lösa din lagerhållning, ompackning och orderplockning med hög flexibilitet. Vi anpassar oss i möjligaste mån efter dina behov. All distribution sköts i samarbete med marknadsledande och internationella transportföretag, såväl till stor som liten kund.

Vår placering i direkt anslutning till Öresundsbron, som förbinder Danmark med Sverige, gör det lätt att nå oss från hela Europa.
Välkommen till HKC för ett långsiktigt och givande samarbete.

Kontakta oss:  040-671 22 00