Nyheter Kundservice

Returer & reklamationer

1. Kontakta omedelbart HKC Returer & reklamationer:
• Telefon 040–671 22 44
• Fax 040–671 22 85
• E-post retur@hkc.se

2. Ställ produkterna på avskilt ställe och invänta besked från HKC eller tillverkaren.

pdf Retur & reklamationsblankett

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Felbeställning av köparen
Om fel produkt eller felaktig kvantitet har beställts skall anmälan göras till HKC inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Retur kan ske först efter godkännande från HKC. Returfrakten betalas av köparen. För att returen skall godkännas skall produkten returneras i originalförpackning samt vara hel och omärkt.

Transportskada
Alla transporter sker på köparens risk. Skador som uppstår under transport är köparens ansvar. Detta gäller även transportskador som upptäckts vid den slutliga uppackningen av en varuförsändelse. Om godset vid mottagandet visar yttre tecken på skada skall det packas upp innan fraktsedeln kvitteras. Chauffören skall notera skadan på fraktsedeln och underteckna fraktsedeln. Därefter har du 8 dagar på dig att göra en anmälan till transportbolaget. Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras till transportbolaget inom 8 dagar från mottagandet av varan. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada, fotografera gärna.

Felaktig leverans
Vid leverans av felaktiga eller defekta produkter som t ex kort datum skall reklamation göras på Retur & reklamationsblanketten. Följande gäller för att HKC ska kunna godkänna returen:
• HKC skall kontaktas inom 5 vardagar efter mottagandet av varuleveransen.
• Originalförpackningen är oöppnad, omärkt, oskadad och läkemedel är av bibehållen kvalitet.
• Returen skall skickas åter till HKC inom 8 vardagar efter leverans.
• Vid retur av läkemedel ska läkemedlets förvaringsvillkor följts.

Fabrikationsfel
Fabrikationsfel skall anmälas på Retur & reklamationsblankett till HKC inom 3 månader efter mottagen leverans. HKC avgör vilka åtgärder som skall vidtagas. Ersättning för produkten och eventuell returfrakt lämnas av HKC. Produkter som har blivit osäljbara genom olämplig eller för lång lagring ersätts inte av HKC.

Beställningssartiklar
Beställningsartiklar, dvs ej lagerhållna artiklar, kan inte returneras. Expeditionsavgift på 150 kr tillkommer efter 45 dagar från beställningsdatum om ingen annan order inkommit från dig. Om du lägger en order över fraktfrigränsen inom 30 dagar kommer beställningsvaran att automatiskt läggas med i din order, då tillkommer ingen extra expeditionsavgift.

Kreditering
Kunden krediteras kostnaden för varan när det returnerade godset har registrerats hos HKC Egenvård AB. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterat.

Indragningar
Vid indragningar kontaktar HKC berörda kunder. Närmare information om indragningsskrivelsen samt mallar hittar du på Röda Webben. Är du läkemedelsleverantör kontaktar du under ordinarie arbetstid HKC. Utanför ordinarie arbetstid kontaktas HKCs jour för indragningar. Jouren nås via Falck Läkarbilar, tel. 040-22 35 38.